EUROVIA Kameňolomy

Jsem významným a tradičním dodavatelem drceného a těženého kameniva na slovenském trhu.

10

lomů

O společnosti

EUROVIA Kameňolomy se skládá z ředitelství, které se nachází v Žilině a 10 kamenolomů rozmístěných převážně po středním a východním Slovensku. 

Společnost se zabývá těžbou, zpracováním a prodejem lomového kamene, kameniva do stmelených a nestmelených směsí, kameniva do betonu, kameniva do bitumenových směsí a kameniva do kolejového lože.

Lomy

Kontakt

Sídlo

Osloboditeľov 66,
Košice - Barca 040 17

IČO: 36574988
DIČ: 2021308619

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14445/V.

lenka.durinikova@eurovia.sk
+421 381 29 96

Vedení společnosti

Jednatelé

Jednatel
Ing. Ľudovít Kováč

Jednatel
Dipl.-Ing. Michael Junge

Jednatel
Ing. Martin Pekáček