Udržateľnosť

Ekológia

Naša činnosť zo svojej podstaty vyžaduje rešpekt k prírode a jej zákonitostiam, ktoré vždy nemôžeme stopercentne ovplyvniť. Preto na všetkých pracoviskách dbáme na bezpečnosť práce a šetrnosť výrobných procesov. 

Dôsledne plánujeme životnosť jednotlivých lomov a ich následnú rekultiváciu. Postupujeme v súlade s prísnymi predpismi, ktoré majú za cieľ minimalizovať dopad ťažobnej činnosti na krajinu. Pravidelne investujeme do technologických zariadení, vďaka čomu dokážeme získať suroviny najvyššej kvality a uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov. Máme prepracovaný systém kontroly a spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami po celom Slovensku, takže sme schopní skrátiť čas medzi odberom vzorky a jej vyhodnotením na minimum.

Bezpečnosť práce

Naším cieľom je vytvárať také pracovné prostredie, ktoré zaistí nulovú úrazovosť všetkých, ktorí sa na našich stavbách pohybujú. Bezpečné a kvalitné pracovné podmienky sú pre nás samozrejmosťou, pretože vieme, že ľudia sú najväčším bohatstvom každého podniku.

Zodpovedný prístup

Sme hrdí, že sme spoločensky zodpovednou spoločnosťou, ktorá nie je ľahostajný osud ostatných a snaží sa im pomáhať. Máme vlastnú nadáciu a podporujeme aj množstvo ďalších projektov, ktoré dávajú zmysel.

Naši zamestnanci patria medzi dobrovoľníkov v rámci Nadácie VINCI, ktorá podporuje hlavne osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Okrem toho podporujeme aj množstvo ďalších dobročinných projektov, ktoré dávajú zmysel a pomáhajú tam, kde je to potrebné.